Projekty

V minulosti jsme se věnovali developerským projektům, a to jak v oblasti rezidenční, tak nerezidenční. Naším záměrem bylo, je a bude vyhledat lokalitu vhodnou k zastavění, dále přípravu projektu do fáze stavebního povolení, zajištění profinancování z části budoucími vlastníky, z části peněžním ústavem – hypotečním úvěrem a částečně taktéž vlastními zdroji, dále vyhledání vhodné stavební firmy a v neposlední řadě obsazení a předání objektu.

   Obytný komplex Hřebčinec

Optimální investici a příjemné bydlení nabízí obytný komplex Hřebčinec, který se nachází v těsné blízkosti Zemského Hřebčince Písek a okolní zeleně. Obytný komplex zahrnuje 150 bytů ve velikostech od 50 m2 až do 117 m2 . Dále pak 7 viladomů a 18 parcel pro samostatně stojící domy.

Kancelářské prostory v Písku

V ulici Vladislavova je více než 7 000 m2 variabilních prostor pro zasídlení, vhodných například pro kanceláře, laboratoře, dílny pro lehkou výrobu nebo speciální prostory s vysokým zabezpečením. Budova sestává z jednoho podzemního a čtyř nadzemních pater, jejichž prostory jsme připraveni upravit dle přání zákazníka.

Vývojové centrum Písek

20161031_123442

Cílem projektu (4.2 PT03/851, prioritní osa 4. Inovace, oblast podpory 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj, program POTENCIÁL) bylo vybudovat zázemí pro vývoj a výzkum zaměřený na vývoj a inovace HW zařízení určených pro Cloud computing v prostředí datového centra, včetně vývoje softwaru pro integraci tohoto HW s inovativní automatizační a cloud platformou OpenStack. Projekt byl ukončen ke dni 30.6.2015.

vyvojove_centrum_pisek